چقدر طول مي كشه كه در شغل تون تبدیل به یک چهره برجسته شوید؟

چقدر طول مي كشه كه در شغل تون تبدیل به یک چهره برجسته شوید؟       سوالاتی که ذهن به خود مشغول بشه به نظرتون چقدر طول مي كشه كه يكي بتونه در شغلش آدم برجسته اي بشه؟كاردرست ها چه كارى مى كنن كه از بقيه متمايز ميشن؟اينها پرسشهايي …