مديريت كسب و كارها

مديريت كسب و كارها هفت S مک کینزی یکی از نسخه‌ها برای تقويت كسب و كارها است، اين هفت پيش نياز برای مديريت كسب و كار ضروری و حياتی است. ۱- ارزشهای مشترک: اعتقادات، باورها و اهداف ارزشی كه بين بخشها و افراد شركت يا كسب و كار مشترک هستند …

ویژگی مدیران موفق

ویژگی مدیران موفق متن زیر در مورد ویژگی مدیران موفق مطالبی ارائه می دهد:     در یادداشتی که چندی پیش در وب‌سایت مجله‌ی معتبر Forbes منتشر شد، برخی از مهمترین ویژگی‌‌های شخصی مدیران موفق شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذار در بازار جهانی کسب‌و‌کار برشمرده شد. این ویژگی‌های کلیدی، …

رهبران تحول گرا

رهبران تحول گرا رهبران تحول گرا به صورت خلاصه مطلبی در این باره گذاشته ایم،با ما همراه باشید:       1- اولويت سازمان: این رهبران از موقعیت و سمت خود برای منافع شخصیشان استفاده نمی‌کنند و منافع سازمان را در اولویت قرار می‌دهند. 2- مدیریت خود: رهبران تحول‌گرا افرادی …

 مهارت های ارتباطی با دیگران

مهارت های ارتباطی با دیگران ۱- سعی کنید دیگران را همانطور که هستند به عنوان یک انسان که دارای قدرت تفکر هستند تحویل بگیرید و در رابطه با آنها نسبی فکر کنید زیرا هر انسانی یک خوبی هایی دارد و یک بدی ها اگر ما انسان ها فقط به بدی …