استارتاپ ها

استارتاپ ها مطالبی در مورد استارتاپ ها و کسب درآمدهایتان را در متن زیرمشاهده بفرمایید: -استارتاپ های تک شاخ یا Unicorn Startup ، استارتاپ هایی هستند که با رشد سریع به ارزش های میلیاردی رسیده و میتوانند سرویس های خود را در اجتماع بطور همگانی -مورد استفاده قرار دهند. -در فرهنگ …

مدیران و منتورها به چه کسانی دوست ندارند کمک کنند؟

مدیران و منتورها به چه کسانی دوست ندارند کمک کنند؟       هدایت پذیری همه چیز بر میگردد به نگرشی به نام “هدایت پذیری (Coachability)”. هدایت پذیری یعنی اینکه یک شخص چقدر قابلیت هدایت شدن توسط دیگران را دارد. هدایت پذیری، یک شایستگی است که بیشتر جنبه نگرشی دارد …