چهار منبع قدرت برای حاضر شدن در پای میز مذاکره

چهار منبع قدرت برای حاضر شدن در پای میز مذاکره     هدف اصلی یک مذاکره‌کننده هدف اصلی یک مذاکره‌کننده پشت میز مذاکره این است که به بهترین نتیجه ممکن برسد،این نتیجه می‌تواند حقوق بالاتر، قطعات جانبی بیشتر هنگام خرید یک خودرو یا تملک یک شرکت با قیمتی پایین‌تر از …