علاقه‌ات را پیدا کن

علاقه‌ات را پیدا کن متن زیر مواردی را در مورد موضوع علاقه‌ات را پیدا کن ارائه می نماید: توصیۀ مزخرفی است؛ علاقه پیدا نمی‌شود، بلکه به مرور پرورش می‌یابد،اصطلاح «دنبال علاقه‌ات باش» در کتاب‌های انگلیسی‌زبان از سال ۱۹۹۰ نُه برابر بیشتر شده است یکی دیگر از توصیه‌های حاضر و آمادۀ …

فرهنگ کاری مناسب بسازیم

چگونه فرهنگ کاری مناسب بسازیم؟ چگونه فرهنگ کاری مناسب بسازیم؟متن زیر را دنبال بفرمایید:     در میان بسیاری از فاکتورهای مهم برای اداره‌ی یک شرکت موفق، فرهنگ مثبت و سالم در محل کار، بسیار اهمیت دارد که در آن بهره وری، استعداد، مهارت و روحیه پرورش پیدا می‌کند در …

ويژگي هاي هدف گذاري مناسب

ويژگي هاي هدف گذاري مناسب ويژگي هاي هدف گذاري مناسب چیست؟ در هدف گذاری باید موارد زیر را در نظر گرفت: هدف بايد روشن، واضح و مشخص باشد. هدف بايد واقع بينانه باشد. هدف بايد مكتوب، مدون و روي كاغذآورده شود. هدف بايد در قالب يك جمله مثبت بيان شود. …