معرفی کتاب

معرفی کتاب متن زیر مطالبی را در مورد معرفی کتاب ارائه می نماید:  کتاب های تاثیر گذار روی موفق ترین کارآفرین ها 1)«وارن بافِت»، مدیر عامل شرکت برکشایر هاتاوی: کتاب سرمایه گذاری هوشمند نوشته بنجامین گراهام 2)مدیر عامل سابق مایکروسافت، «بیل گیتس»: کتاب ماجراهای کسب و کار: دوازده قصه کلاسیک …