میزان مصرف انرژی ساختمان

مشخص نمودن میزان مصرف انرژی ساختمان برای اجرا این بخش  بر روی پست­های اصلی برق ساختمان و  بر روی کلید اصلی هر ساختمان ، موتورخانه والکتروپمپ­ها بطور مجزا دستگاه­های پاور آنالایزر نصب می کنیم.با نصب این دستگاه­هامیزان مصرف انرژی وکلیه پارامترهای شبکه برق در پریود ثانیه ودقیقه اندازه گیری وثبت  …