مشغول بود یا مفیدبودن

مشغول بود یا مفیدبودن مطلبی مختصر و کوتاه اما مفید در مورد بحث مشغول بود یا مفیدبودن دنبال بفرمایید: مشغول بودن معمولاً یک شکلی از تنبلی ذهنی است. تنبل فکر کردن و با تنبلی عمل کردن. بخاطر همین است که می‌گویند عاقلانه ‌تر کار کنید نه سخت‌تر. فقط کافی است …