نظام آراستگی 5S

نظام آراستگی 5S: 5S نشانگر کلمات ژاپنی است که مراحل فرایند سازمان را در محل کار توصیف می کنند. انگلیسی معادل کلمات در پرانتز نشان داده شده است Sort (مرتب سازی) Set (تنظیم کردن) Shine (زدودن) Standardize (استاندارد سازی) Sustain (حفظ) به عبارت ساده، روش 5S کمک می کند تا …

مشاوره 5S

مشاوره 5S: • SERI – پاكسازي: جدا كردن اقلام مورد نياز از غير ضروريها ، با يك تصميم گيري قاطعانه اشياء غير ضروري را از يكديگر مشخص و جدا كنيد . • SEITON – نظم ترتيب: مرتب نمودن اقلام و ابزار مورد نياز ، اولويت بندي ابزارو اشيا ء در …