مشاوره منابع انسانی

مشاوره منابع انسانی مشاوره منابع انسانی (HR consulting) به معنای ارائه مشاوره‌ها و خدمات حرفه‌ای، در زمینه مدیریت منابع انسانی یا عملکرد سازمانی مرتبط با نیروی کار است. این نوع خدمات به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بهترین استراتژی‌ها و رویکردها را در استخدام، توسعه، انگیزش، ارزیابی و حفظ منابع انسانی …