نظام آراستگی 5S

نظام آراستگی 5S چیست؟ ⭕️نظام آراستگی 5 S، خلاصه عبارات Seiri (سازماندهی ), Seition ( نظم و ترتیب ), Shitsuke (انضباط) , Seiso (پاكیزه سازی) و Seiketus (استانداردسازی) می‌باشد؛ 5 S نظامی است كه در ژاپن بصورت نهادینه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بسیار خوبی را برای واحدهای صنعتی …

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت در بازار رقابتی امروز که در همه ی حوزه ها و صنایع مختلف بسیار فشرده می باشد،مبحث مشاوره مدیریت یک اصل جدایی ناپذیر از سازمان هاست.سازمان ها فارغ از نوع و پیچیدگی آن ها و بدون در نظر گرفتن طول و عرض عموما نیاز به یک دید بیرونی …