چطور از روانشناسی تبلیغات برای مسحور کردن مشتری استفاده کنیم؟

 چطور از روانشناسی تبلیغات برای مسحور کردن مشتری استفاده کنیم؟ چطور از روانشناسی تبلیغات برای مسحور کردن مشتری استفاده کنیم؟با ما همراه باشید:     قسمت پایانی ۵- قانون ارقام گرد -ترفند ۹۹ را می‌شناسید؟ طبق باور عمومی، کم کردن صرفا ۱ هزار تومان از قیمت یک کالا، می‌تواند تمایل …