تشریح بند5 استاندارد iso 9001

تشریح بند 5 استاندارد ISO 9001 آموزشISO 9001 مدير ارشد سازمان باید مقاصد و سياستهاي كلي كيفي شركت را معمولا در يك صفحه به نام خط مشی کیفیت به تمام پرسنل خود اعلام نماید، با توجه به خط مشی کیفیت که قبلا تهیه شده می بایست اهداف کیفی سازمان باید …