راه اندازی کسب و کار

 20 سوال که قبل از تصمیم به راه اندازی کسب و کار باید جواب دهید  20 سوال که قبل از تصمیم به راه اندازی کسب و کار باید جواب دهید را در متن زیر مطالعه بفرمایید؟ ←1) چرا می خواهم این کار را شروع کنم؟ ←2) قصد راه اندازی چه …

مفهوم زنجیره ارزش

مفهوم زنجیره ارزش       زنجیره ارزش یک شرکت دسته بندی فعالیت هایی است که برای مشتریان خلق ارزش می‌کند و نهایتا منجر به سودآوری برای شرکت می‌شود،مایکل پورتر فعالیت‌های زنجیره ارزش شرکت که نهایتاً منجر به ایجاد حاشیه سود برای شرکت می‌شود را در دو دسته فعالیت‌های اصلی …

مزیت رقابتی در کسب و کار

راهکارهایی برای ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کار راهکارهایی برای ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کار را می توانید در متن دنبال بفرمایید:   قسمت اول مزیت رقابتی چیست و چرا اهمیت دارد؟ مزیت رقابتی به عنوان توانایی در رویارویی و غلبه بر رقابت تعریف می‌شود. معمولاً با …

مشارکت کارکنان یک مزیت رقابتی دائمی

مشارکت کارکنان یک مزیت رقابتی دائمی مشارکت کارکنان یک مزیت رقابتی دائمی را در متن زیر مطالعه بفرمایید:   قسمت هفتم تغییر در نگرش‌ها و باورهای مدیران غیرمشارکتی: -نگرش و باورها ریشه در فرهنگ سازمانی داشته‌‌، فرهنگ هر سازمان را می‌توان در عملکرد کارکنان آن و حیات گروهی و جمعی …

۲۰ سوال اساسی قبل از راه اندازی یک کسب و کار

۲۰ سوال اساسی قبل از راه اندازی یک کسب و کار     1- چرا میخواهم این کار را شروع کنم؟ 2- قصد راه اندازی چه نوع کاری را دارم؟ 3- جامعه مشتریان من چه کسانی هستند؟ 4- چه نوع خدمت یا محصولی را قصد دارم ارائه دهم؟ 5- آیا …