استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ چیست؟

استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ چیست؟ در این متن اطلاعاتی در رابطه با استاندارد ایزو 50001 ارائه شده است: ISO 50001 ورژن ۲۰۱۱ آخرین ویرایش استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001 توسط سازمان بین المللی ایزو می باشد. این استاندارد در برگیرنده الزامات اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی می باشد. که …

فواید ایزو 50001

مزایای ایزو 50001 فواید حاصل از ایزو 50001 به شرح زیر می باشند؛ •چارچوبی برای گنجاندن بازده انرژی در رویه های مدیریتی • استفاده بهینه از منابع انرژی •محک، اندازه گیری، مستندسازی و گزارش دهی بهبود میزان انرژی • شفافیت و انتقال اطلاعات در زمینه مدیریت منابع انرژی • بهترین …