مردد بودن مدیرتان در تصمیم گیری

مردد بودن مدیرتان در تصمیم گیری مردد بودن مدیرتان در تصمیم گیری را از متن دنبال کنید:       کار کردن با رئیسی که در تصمیم گیری مردد است، دشوار است. بدون راهنمایی، شما نمیدانید رئیستان چه انتظاراتی دارد یا بهترین راه براي پیشبرد یک پروژه كدام است. شما …