مزایای فرایند مربی گری در فرایند استقرار شغلی

مزایای فرایند مربی گری در فرایند استقرار شغلی چگونه است؟ مزایای فرایند مربی گری در فرایند استقرار شغلی چگونه است؟با ما همراه بمانید: ♦ این فرایند معمولا در مرحله استقرار حرفه ای مطرح می شود که در آن یک کارمند ممکن است به دنبال یک مربی مانند یک کارمند قدیمی …