نکته مدیریتی؛میز مذاکره

نکته مدیریتی؛میز مذاکره هدف اصلی یک مذاکره‌کننده پشت میز مذاکره به بهترین نتیجه ممکن برسد. این نتیجه می‌تواند حقوق بالاتر، قطعات جانبی بیشتر هنگام خرید یک خودرو یا تملک یک شرکت با قیمتی پایین‌تر از معمول باشد صرف‌نظر از اینکه فرد در مورد چه چیزی مذاکره می‌کند، مهم‌ترین عامل پیش‌بینی‌کننده …