کارها را مدیریت کنید

کارها را مدیریت کنید انجام ندهید کارها را مدیریت کنید انجام ندهید و متن زیر را برای بالا بردن اطلاعات خود در این زمینه بالا ببرید:   اغلب مدیران تصور می کنند که اگر خودشان کار را انجام ندهند به درستی انجام نمی شود و یا اینکه بقیه فکر می …