مدیران بازاریابی عالی

تفاوت های مدیران بازاریابی خوب با مدیران بازاریابی عالی تفاوت های مدیران بازاریابی خوب با مدیران بازاریابی عالی را در متن زیر دنبال بفرمایید:   1) مدیر بازاریابی عالی ابتدا اطلاعات را گردآوری می‌کند و در قالب برنامه بازاریابی می‌ریزد و بعد اقدامات اجرایی را شروع می‌کند ولی مدیر بازاریابی …

وظایف مدیر بازاریابی

برخی وظایف مهم مدیر بازاریابی: برخی از وظایف مهم یک مدیر بازاریابی به شرح زیر می باشد: طراحی و به روز کردن سایت اینترنتی و اجرای بازاریابی الکترونیک شناسایی مشتریان فعلی و طبقه بندی آن ها بر حسب سن، جنس، درآمد، موقعیت جغرافیایی، حساسیت ها نسبت به رنگ، قیمت، خدمات …