آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان

آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: آشنایی با مراحل ده‌گانه چرخه‌ عمر سازمان آدیزس قسمت اول: ◊شرکت‌ها مانند موجودات زنده هستند: متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، وارد مرحله‌ی شکوفایی می‌شوند و سرانجام رو به زوال می‌روند. در …

عصر تکنولوژی

عصر تکنولوژی متن زیر مواردی را در مورد عصر تکنولوژی بیان می نماید که می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊نمی‌ توانیم فرض را بر این بگذاریم که،فرهنگ یک شرکت به خودی خود،ایجاد و بهینه می‌ شود،در عصر تکنولوژی،می بایست با فرایند و سیستم درست،از روح سازمان مراقبت کرد. …

وظایف مدیر

وظایف مدیر چیست آنچه مدیران تازه‌کار باید بدانند قسمت بعدی ▪️۱۴ اصل مدیریتی حالا که با وظایف بنیادی و اولیه‌ی محوله بر دوش یک مدیر مانند آقای مدیری در یک سازمان آشنا شدیم، اجازه دهید به برخی از اصول کلیدی مدیریت بپردازیم،برای بیان این ۱۴ اصل از اصول توسعه یافته …

مدیر محصول ، برنامه و پروژه

مدیر محصول ، مدیر برنامه و مدیر پروژه در بسیاری از کسب و کارها برای رسیدگی به هر مورد سمتی مشخص تعریف شده است. درک صحیح نقاط تمایز هر کدام از پست های مدیریتی نام برده، منتج به اداره ی هرچه بهتر کسب و کار و تصمیم گیری های اصولی …