مدیر ارشد فرهنگ (Chief Culture Officer)

مدیر ارشد فرهنگ (Chief Culture Officer) ♦ امروزه نمی‌توان فرض را بر این گذاشت که فرهنگِ یک سازمان، به خودی خود ایجاد و بهینه شود؛ در عصرِ تکنولوژی، فرآیند، سیستم و اپلیکیشن باید از روح سازمان مراقبت کرد. به گفته پیتر دراکر: “فرهنگ، استراتژی را سر صبحانه می‌بلعد!” جهت ارائه …