ضرورت تغییر روش های انجام کسب و کار

ضرورت تغییر روش های انجام کسب و کار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر اساس فرآیندهای کسب و کار که توسط کارکنان انجام می شود شکل گرفته است که این امر موجب به حداکثر رساندن منافع حاصل از سیستم مذکور می شود. به عنوان مثال مثال رایجی که اکثر فروشندگان …

داستان های آموزشی مدیریتی(عبادتگاه)

داستان های آموزشی مدیریتی(عبادتگاه) می گویند از سه سنگ تراش پرسیدند،چه می کنی: اولی گفت: سنگ می تراشم تا خرج زن و بچه ام را درآورم. دومی در حالیکه مشغول تیشه زدن بود گفت:هنرنمایی می کنم.من بهتر از هر سنگ تراش دیگر در این سرزمین سنگ می تراشم. و سومی …

اهداف برنامه ریزی جانشینی مدیریت

اهداف برنامه ریزی جانشینی مدیریت محیط پویایی سازمان های امروزی نیازمند آنست که جانشینی مدیریت در قالب یک فرایند فعال و مستمر به وجود آید و با برنامه های مدیریت استراتژیک سازمان وحدت و یکپارچگی پیدا کند.   در این راستا برنامه ریزی جانشینی با اهداف زیر می باید تحقق …

با قدرت مخالفت کنید!(راهکارهای مدیرتی)

با قدرت مخالفت کنید!(راهکارهای مدیرتی)  در رابطه با مدیر   اگر ترس و دلهره به دل راه دهید، هیچ گاه نمی توانید یک مدیر خوب باشید. باید بدانید در چه زمانی صحبت کنید و اینکه چگونه می توانید با اتکا به منابع معتبر و موثق و استدلال های منطقی، از …

مديريت امور استخدامي

در مديريت امور استخدامي هر سازمان بزرگ نيز لازم است استراتژي هاي خاص در نظر گرفته شود. اين استراتژي ها را استراتژي سازمان و استراتژي تأمين منابع انساني مشخص مي نمايد. بطور مثال ممكن است استراتژي استخدامي، خودداري از تأمين منابع انساني به طور تمام وقت و يا در مواردي …

مديريت راهبردي (استراتژيك) و مكاتب آن

كلمه استراتژي كه قدمتي تاريخي از يونان و رم قديم دارد به هنر جنگ اطلاق شده است و عبارت است از اعمال تدابيري سرنوشت ساز به منظور كسب برتري و شكست دشمن. در مفهوم جزئي تر آن استراتژم عبارت است از هنر، حيله و نيرنگ و تدابيري كه با هدف …

ويژگي ها و فرآيند طرحريزي راهبردي منابع انساني

اهداف و استراتژي هاي منابع انساني در هر سازمان در عين حال كه در راستاي اهداف و استراتژي هاي سازمان شكل مي گيرد، شرايط محيط برون سازماني و درون سازماني در انتخاب تدابير مناسب با آن، تعيين كننده است. ولي نبايد فراموش شود كه تأثير گذاري بر محيط در راستاي …

پارادایم‌های مدیریت برتر

پارادایم‌های مدیریت برتر پارادایم‌های مدیریت برتر مدیریت سازمان‌ها، همانند هر پدیده‌ای دارای ماهیتی پویا هستند. میزان پویایی مدیریت سازمان، بسته به مجموعه اقدامات عملی و کنش های فکری مدیران است. برای برون رفت از چالش‌هایی که سازمان ها با آن روبه رو هستند، همخوانی کنش‌های فکری و اقدامات عملی مدیران …