سازمان خود را چابک کنیم

چگونه سازمان خود را چابک کنیم؟ چگونه سازمان خود را چابک کنیم؟با ما همراه بمانید: بخش بعدی ♦در سازمان‌هایی که این باورِ اساسی در موردِ تأثیرگذاریِ رویکردِ بالا به پایین (رویکری که می‌گوید #مدیر رئیس است) وجود داشته باشد،موفقیت در اجرا کردن روش چابک مشکل است. اهداف و رویکردهای مختلف …