میانجی‌گری و حل اختلاف

میانجی‌گری و حل اختلاف میانجی‌گری و حل اختلاف از مباحث مهم مدیریتی می باشد که می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: تضاد، یا به‌طور خاص، تضاد بین فردی، واقعیتی از زندگی و به‌خصوص زندگی سازمانی است،اغلب زمانی که افراد تحت استرس قرار می‌گیرند این اختلاف بیشتر ظاهر می‌شود، به‌عنوان‌مثال، …