هفت سین مدیریت در نوروز

هفت سین مدیریت در نوروز       عید نوروز، روز جشن و شادمانی، روز تولد دوباره طبیعت، تحول احوال انسانها و روزی که شادی و تازگی در همه جای طبیعت نمایان است عید نوروز با دعای تحول آغاز می شود،نوروز یا روز نو و جدید نماد تحول، سازندگی، حرکت …