استاندارد ISO 39001

استاندارد ISO 39001 در مورد استاندارد ISO 39001  می توانید متن زیر را مطالعه بفرمایید: ♦ استاندارد ISO 39001 یا “نظام مدیریت ایمنی حمل‌ و نقل جاده‌ای”، شباهت زیادی با استاندارد ISO 9000 دارد اما برای مدیریت ایمنی حمل‌ ونقل جاده‌ای طراحی‌شده است. همچنین برای اجرای آن نیازمند تشکیل نظام …

اجزای مدیریت ایمنی در پروژه های ساختمانی

اجزای مدیریت ایمنی در پروژه های ساختمانی اجزای مدیریت ایمنی در پروژه های ساختمانی پروژه های ساختمان متحمل خطراتی زیادی هستند هدف اصل در ایمنی و بهداشت ایجاد محیط کار ایمن تر از طریق مدیریت بهینه ایمنی و بهداشت است . هر کسی تحت هر عنوان که درگیر پروژه ساختمانی …

الزامات سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه ای

در اين متن اطلاعاتي در باره ي الزامات سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه ای ارائه ميشود : الزامات سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه ای اصل اصولی پیشرو استاندارد, استاندارد ISO 45001 است که برای انتشار در ماه مارس تنظیم شده است. این استاندارد جدید الزامات سیستم مدیریت بهداشت …