ارتباط با مشتری در دوره پَسا کرونا

ارتباط با مشتری در دوره پَسا کرونا  ♦ در قسمت قبل ، درباره ارائه پیشنهاد اختصاصی به مشتریان، بر اساس سوابق خرید آنان، صحبت کردیم. در این قسمت می‌خواهیم بررسی کنیم که چگونه نر‌م‌افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) می‌توانند امکان دورکاری را در کسب و کار شما ایجاد کنند. …

اهداف CRM

اهداف CRM اهداف CRM را دنبال بفرمایید: تشدید چرخۀ تولید ـ کهنگی جابه‌جایی از کالاگرایی به مشتری‌گرایی ،افزایش قابلیت رقابتی در بازارهای اشباع شده و مشتری‌های پرتوقع‌تر از همیشه (( تشدید چرخۀ تولید ـ کهنگی)) مزایای استفاده از سیستم CRM *کاهش هزینه‌های بازاریابی و فروش *امکان شناسایی الگوهای مصرف مشتریان *افزایش …

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) : مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک استراتژی برای مدیریت روابط و تعاملات سازمان با مشتریان و مشتریان بالقوه است. سیستم CRM به شرکت ها کمک می کند تا به مشتریان متصل شوند، روند را ساده تر کرده و سودآوری را افزایش دهند. CRM  به …