داستان مدیریتی؛مدیریت‌ ژاپنی

داستان مدیریتی؛مدیریت‌ژاپنی     متن زیر لطلاعاتی در مورد مدیریت‌ ژاپنی ارائه می نماید،با ما همراه باشید:  “ماسابومی هوسونو” کارمند وزارت حمل و نقل ژاپن تنها مسافر ژاپنی کشتی تایتانیک بود که در شب حادثه به طرز معجزه آسایی از قسمت درجه دو کشتی، خود را به عرشه کشتی رساند و …