چگونه سازمان خود را چابک کنیم؟

چگونه سازمان خود را چابک کنیم؟ چگونه سازمان خود را چابک کنیم؟ بخش اول ♦شرکت‌هایی که به مدیریت مدرن اعتقاد دارند و رویکرد چابک (Agile) را به کار می‌برند، حقیقتا به نیازهای #مشتری توجه دارند. ♦یکی از خصوصیات برجسته این رویکرد، بهبود مداوم است. جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی …