مدیران ظاهرا قوی اما واقعا بی کفایت

مدیران ظاهرا قوی اما واقعا بی کفایت مدیران ظاهرا قوی اما واقعا بی کفایت را در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊کاملا واضح است که یک مدیر قوی و کارآمد بسیار بهتر از مدیر ضعیف و بی کفایت است،همه ما هم می توانیم به خوبی یک مدیر قوی را از مدیر …