مهندسان مدیران بهتر

آیا مهندسان مدیران بهتری هستند؟ آیا مهندسان مدیران بهتری هستند؟ با ما همراه بمانید: مهارت‌های رهبری ♦ امروزه مدیرعامل ۷ شرکت از ۱۰ شرکت بزرگ دنیا مهندس هستند، کدام ویژگی در مهندسان باعث شده است که این افراد مهارت‌های رهبری داشته باشند؟در گذشته مردم معتقد بودند که برای مدیرعامل شدن …