مدل ADKAR

مدل ADKAR ♦ یکی از مدل های ساده و در عین حال بسیار موفق در حوزه مدیریت تغییرات است . جهت مشاور ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید. مدل  پنج واژه ♦ نام این مدل از پنج واژه Awareness ( آگاهی در خصوص ضرورت …