مدل ذهنی بازنده

مدل ذهنی بازنده     افراد بازنده نسبت به خود و دنیای اطراف خود احساس خوب و مثبتی ندارند و با دنیا سر جنگ و ناسازگاری دارند زندگی و کسب‌وکار را میدان جنگ و رقابت می‌پندارند و برای رسیدن به اهدافشان بر حذف رقبایشان تمرکز می‌کنند. نگرش افراد این‌ها کسانی …

مدل ذهنی برنده

مدل ذهنی برنده       افرادی که مدل ذهنی برنده دارند نسبت به خودشان و اطرافیان‌شان احساس خوب و مثبتی دارند. زندگی را زیبا و دوست‌داشتنی، یک فرصت و هدیه الهی می‌دانند و با همین نگرش افرادی مثبت‌اندیش هستند آدم‌ها‌ی برنده سعی می‌کنند خودشان خوب زندگی کنند و در …

مدل ذهنی نتیجه گرا

مدل ذهنی نتیجه گرا       از ویژگی های دیگر ضروری برای موفقیت در یک مذاکره تجاری است،مهم ترین ویژگی مدل ذهنی نتیجه گرا این است که در مذاکره به دلیل فوران احساسات و هیجانات، خواسته اصلی خود را فراموش نمی‌کند. روند مذاکره کسانی که در نتیجه گرایی ضعیف …

مدلهای تغییرذهن

مدلهای تغییرذهن مدلهای تغییرذهن را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     هوارد گاردنر در کتاب خود هفت عامل را مشخص کرده است (گاهی اوقات آن‌ها را اهرم می‏ نامد) که می‏توان در همه موارد تغییر ذهن به کاربرد. این هفت عامل عبارت‌اند از: استدلال: کسانی که خود …