مدل تعالی سازمانی EFQM

مدل تعالی سازمانی EFQM         مدل تعالی سازمانی EFQM 2020 ، توسط بنیاد EFQM در 23 و 24 اکتبر 2019 منتشر می‌شود تغییرات اساسی در مدل اتفاق افتاده است!همانند هر سازمانی در جهان امروز، EFQM خود را در محیطی قرار می‌دهد که در آن تغییرات به‌سرعت و …

مدل EFQM

مدل EFQM مدل EFQM در کشور ما ایران ، به سبک و سیاق فرهنگ جامعه و به پیروی از اصول و قوانین حاکم بر بازار اصناف مختلف بومی سازی شده و هر سال تقریبا در تمام صنف ها به صورت دستورالعمل تخصصی اجرایی، قابل پیاده سازی در سازمان است. بسیاری …

جایزه ملی بهره وری

جایزه ملی بهره وری: وزارت صنایع و معادن و موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی با تشکیل کارگروه تخصصی طی سالهای 1378 تا 1381 دو مدل مالکوم بلدریج و EFQM را به همراه یک سری تغییرات اعمال شده در برخی کشورها مورد بررسی قرار دادند که نهایتاً کمیته علمی …

مشاور EFQM مدل تعالی

مشاور EFQM مدل تعالی: آنچه که امروزه در سراسر جهان باعث شده سازمانها با هر نوع و اندازه ای که هستند تمرکز بیشتری بر پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از ابزارهای کیفی موجود داشته باشند، فشارهای رقابتی زیاد و محدودیت منابع در دسترس است. سازمانها برای تداوم موفقیت …