مدل استراتژی های عمومی پورتر

مدل استراتژی های عمومی پورتر پورتر معتقد است كه سه نوع استراتژي عمومي مي‌توان انتخاب كرد: 1) رهبري در هزينه(Cost Leadership): هدف از اين استراتژي، كسب برتري در رقابت از طريق توليد محصول با كمترين هزينه ممكن نسبت به رقبا مي‌باشد. از اين رو، روش پيشنهادي پورتر، توليد در حجم …