اصول و مباني مدل تعالي ( سرآمدي ) سازماني EFQM

اصول و مباني مدل تعالي ( سرآمدي ) سازماني EFQM در این متن اطلاعاتی در رابطه با اصول و مباني مدل تعالي ( سرآمدي ) سازماني EFQM ارائه شده است: امروزه بنگاه هاي اقتصادي كشور در فرايند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالش هاي بيشماري مواجه هستند. …

مدل تعالی سازمانی

مدل تعالی سازمانی در اين بخش اطلاعاتي در رابطه با مدل تعالی سازمانی ارائه شده است: مدل تعالی سازمانی مدلی است که سازمانها را ارزیابی و عملکرد آنها رااندازه گیری می کند. این مدل به سازمانها کمک می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود تفاوتها را شناسایی …

مدلهاي سرآمدي

مدلهاي سرآمدي مدلهاي سرآمدي (تعالي) كسب و كار، پاسخي است به اين سوال كه سازمان برتر چگونه سازماني است، چه اهداف و مفاهيمي را دنبال ميكند و معيارهايي كه بر رفتار آن حاكم هستند، چيست؟ امروزه اكثر كشورهاي دنيا با تكيه بر اين مدلها، جوايزي را در سطح ملي و …