سرمایه‌گذاران موفق

سرمایه‌گذاران موفق ۸ دروغ را باور نمی‌کنند سرمایه‌گذاران موفق ۸ دروغ را باور نمی‌کنند را که در متن زیر می توان دنبال فرمایید: ◊بسیاری از ما در ضمیر ناخودآگاه‌مان به خودمان دروغ می‌گوییم تا از ریسک و شکست‌های احتمالی دوری کنیم،غافل از اینکه با اینکار از کشف چیزهای جدید و …

کوچینگ و مربیگری در مدیران

کوچینگ و مربیگری را در مدیران توسعه دهیم؟       مدیران در قرن بیست و یکم اگر میخواهد رهبر باشند باید بتوانند مهارتهای کوچینگ و مربیگری را در خودشان توسعه دهند به نظر میرسد مسیر رهبر شدن با کوچ شدن یکی است و این مهارت یکی از پایه ای …