ارزیابی توسط مصاحبه کنندگان

ارزیابی توسط مصاحبه کنندگان ارزیابی توسط مصاحبه کنندگان را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊مصاحبه مثل شرط‌بندی،غیرقابل پیش‌بینی است،بعضی از کارفرمایان در جذب نیرو بیشتر مهارت دارند،اما بسیاری از مسوولان مصاحبه، نه آموزش دیده‌اند و نه تجربه دارند،فقط هر چیزی به ذهنشان می‌رسد، فی البداهه می‌گویند. به عنوان …