محیط کار جدید

۵ کاری که باید در محیط کار جدید انجام داد ۵ کاری که باید در محیط کار جدید انجام داد را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ◊نخستین ماه شروع شغل جدید حساس و سرنوشت‌ساز است،در این دوران برای شروع کار، موانع متعددی پیشِ‌رو دارید. مدت‌زمانی کوتاه ◊در این …

کارمندان مشتاق

7 گام برای رسیدن به کارمندان مشتاق 7 گام برای رسیدن به کارمندان مشتاق را می توانید در متن زیر مطالعه زیر مطالعه بفرمایید: ←کارمندان مشتاق، افرادی سازنده هستند،وقتی شما کسب و کاری را شروع میکنید، هر روز تجربه غیر منتظره ای رخ میدهد،وقتی شما افراد جدیدی را به مجموعه …

مشکلات در محیط و تیم کاری

نحوه برخورد با مشکلات در محیط و تیم کاری نحوه برخورد با مشکلات در محیط و تیم کاری را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   مشکلات محیط کار همواره وجود دارند و بیش از همه کارمندان با پشتکار و حرفه‌ای را اذیت می‌کنند. این افراد پس از مدتی …

مدل های پیشنهادی برای نشاط در محیط کار

مدل های پیشنهادی برای نشاط در محیط کار:       ایجاد سازمان شاد با افزایش تأکیدات در زمینه ایجاد سازمان شاد به عنوان یکی از نیازهای اساسی برای موفقیت هر سازمان، مسئله مهمی که به وجود آمده است درک این موضوع است که چگونه می توان شادابی و نشاط …

محیطی پر انگیزه ایجاد کنید

محیطی پر انگیزه ایجاد کنید     ارتقاء انتظارات با برقراری ارتباط و ارتقاء انتظارات، پرورش مثبت نگری، ایجاد نگرش مثبت درباره ی افراد و اقداماتشان و اطمینان یافتن از اینکه افراد گروه احساس تحسین و افتخار می کنند و به دستاوردهایشان ارزش و بهای کافی اعطا میشود، رهبران و …