اجراي سيستم محيط زيستي

اجراي سيستم محيط زيستي     ساختار و مسئوليت ها : مديريت شركت بايد شرايط و امكانات لازم اعم از مسئوليت ها و اختيارات منابع مالي , فني و مهارت هاي لازم جهت اجراي سيستم را فراهم نمايد، در راستاي اجراي سيستم مديريت ارشد شركت بايد نماينده خود را در …

سيستم هاي مديريت زيست محيطي

سيستم هاي مديريت زيست محيطي     خط مشي زيست محيطي اين خط مشي بايد توسط بالا ترين مقام شركت ويا سازمان مشخص شود و دربر گيرنده تمام موارد زير باشد : – مرتبط با نوع فعاليت ها و تاثيرات زيست محيطي فعاليت شركت باشد . – تعهد شركت به …

سیستم های مدیریت زیست محیطی

مدیریت زیست محیطی این استاندارد بین المللی الزاماتی را برای سیستم مدیریت زیست محیطی مشخص می کند که یک سازمان می تواند از آن برای ارتقای عملکرد زیست محیطی اش استفاده کند. هدف این است که سازمان هایی از این استاندارد بین المللی استفاده کنند که به دنبال مدیریت مسئولیتهای …

ایزو 14001:2015 ISO

سیستم مدیریت محیط زیست: ایزو 14001:2015 ISO استاندارد مدیریت زیست محیطی  (EMS) در راستای به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط زیست الزاماتی را برای سازمانها ایجاد می نماید که کمترین آلایندگی و آسیب را به محیط اطرافشان وارد کنند. سازمان بین المللی استاندارد در سال 1993 جهت …