ویژگی مدیران از نظر گوگل

ویژگی مدیران از نظر گوگل ویژگی مدیران از نظر گوگل را در متن دنبال بفرمایید: لازلو باک، مدیر وقت عملیات انسانی گوگل در گفت‌وگو با نیویورک تایمز می‌گوید: بعد از اجرای این پروژه،بدترین مدیران ما از لحاظ کیفیت بیش از ۷۵ درصد پیشرفت کردند. شش ویژگی که گوگل اعتقاد دارد …