شخصیت را استخدام کنید

شخصیت را استخدام کنید متن زیر مطالبی را در مورد بحث شخصیت را استخدام کنید را ارائه می نماید: مهارت را آموزش دهید ◊هِرب کِلِنهر (Herb Kelleher) یکی از مؤسسان شرکت هواپیمایی Southwest، نقل قول جالبی درباره معیار استخدام کارکنان جدید دارد او می‌گوید؛ «اگر نگرش مثبت نداری،استخدامت نمی‌کنیم،حتی اگر …

اشتباهاتی که باعث شکست کسب و کار شما می شوند

اشتباهاتی که باعث شکست کسب و کار شما می شوند اشتباهاتی که باعث شکست کسب و کار شما می شوند در متن زیر دنبال بفرمایید:     1- نادیده گرفتن شکایت و نظر مشتری: به حرف مشتری های تان گوش دهید و از آنها درس بگیرید. تا زمانی که از …