شروع دیجیتالی شدن

برای شروع دیجیتالی شدن خیلی زود دیر می‌شود برای شروع دیجیتالی شدن خیلی زود دیر می‌شود که در این بابت متن زیر را می توانید دنبال بفرمایید: ◊دیجیتالی شدن یک مفهوم چند وجهی است که می‌توان آن را در قالب تحولاتی چون اتوماسیون در زنجیره تامین، شکل‌گیری کانال‌های جدید توزیع …

انگیزش بدون پول

انگیزش بدون پول انگیزش بدون پول یکی از مباحث مهم در کسب درآمد می باشد که شما می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊انگیزش بدون پول هم مقوله ای است چالشی مثل نفوذ و اثرگذاری بدون قدرت رسمی!در این دوران دشوار که برسازمان های ایرانی حاکم است و در …

کار کردن در استارتاپ

آیا آمادگی کار کردن در استارتاپ را دارید؟ آیا آمادگی کار کردن در استارتاپ را دارید؟با ما در متن زیر همراه بمانید:   برای اینکه در استارت‌آپی کار کنید، باید سه کار را انجام دهید که در هیچ مدرسه کسب‌وکار یا شرکت بزرگی یاد نمی‌گیرید. 1) مدیریت ابهام: استارت‌آپ‌ها آزمایشگاه‌های …

واگذاری وظایف

چرا مدیران از واگذاری وظایف اجتناب می‌کنند؟ چرا مدیران از واگذاری وظایف اجتناب می‌کنند؟متن را دنبال بفرمایید:     همه ما، حتی اگر حرفه‌ای باشیم، گاهی به کمک دیگران نیاز داریم. درخواست کمک از دیگران کسر شأن نیست. فقط کافی است غرور خود را کنار بگذاریم و به استعدادهایی که …

توانایی ها مهم است نه ناتوانی ها!

توانایی ها مهم است نه ناتوانی ها!     دو گفته ای که در زیر می آید روحیه حاکم بر هر سازمان را نشان می دهد: گفته اول سنگ نوشته مزار اندرو کارنگی است:”در اینجا مردی خفته است که می دانست چگونه کسانی را به خدمت بگیرد که از نظر …