مثلث برمودا

مثلث برمودا     چند سال پیش فرصتی فراهم شد که پای صحبت های یک هموطن روانشناس بنشینم.ایشان می گفتند که در وجود ما ایرانی ها یک مثلث برمودا کشف کرده اند. مثلث برمودا پدیده مرموزی است که انرژی ها را می بلعد و هنوز پرده از راز این پدیده …