نقش قربانی

برخورد با همکاری که نقش قربانی را بازی می‌کند برخورد با همکاری که نقش قربانی را بازی می‌کند را می توانید در متن زیر مشاهده بفرمایید:     بعضی‌ها دوست دارند همیشه نقش قربانی را بازی کنند هیچ وقت هیچ چیز تقصیر آنها نیست و فکر می‌کنند همه می‌خواهند برایشان …