مثبت اندیشی در محیط کار

مثبت اندیشی در محیط کار راهکاری که باعث مثبت‌اندیشی و موفقیت در محل کار می‌شود. شاید مدیر بدخلقی دارید که همیشه شما را متهم به اشتباه می کند یا محیط کارتان متناسب با اخلاق و علایق‌تان نیست. اگر این چنین است، نگران نباشید، شما به‌عنوان یک انسان قادر هستید شرایط …