به منابع انسانی توجه ویژه داشته باشید

به منابع انسانی توجه ویژه داشته باشید     منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارائی فراموش شده سازمان هاست که نقش مهمی در دستیابی به پیروزی و شکست سازمان دارد،استفان كاوي در كتاب عادت هشتم ، می نویسد انسان كامل در چهار بعد است: جسم ،ذهن ، دل و روان …

به چه دلیل امکان مستثنی کردن بند7 در برخی سازمانها وجود دارد؟

به چه دلیل امکان مستثنی کردن بند7 در برخی سازمانها وجود دارد؟   برای اینکه به جواب سوال فوق دست یابیم ابتدا به بیان بند 1-2 استاندارد پرداخته و سپس آن را تشریح میکنیم؛ بند1-2- کاربرد تمامي الزامات اين استاندارد بين المللي عمومي بوده و قابليت اعمال در كليه سازمان …

تشریح بند7-2-2 بازنگری الزامات مرتبط با محصول

تشریح بند7-2-2 بازنگری الزامات مرتبط با محصول تشریح بند7-2-2 بازنگری الزامات مرتبط با محصول در متن زیر دنبال کنید: در ادامه این بند استاندارد بیان می دارد: هر گاه الزامات مربوط به محصول تغییر یابد، سازمان باید اطمینان حاصل کند که مدارک مرتبط اصلاح شده و کارکنان ذیربط نیز از …

تشریح بند5 استاندارد ISO 9001

تشریح بند5 استانداردISO 9001     مدیر ارشد مدير ارشد سازمان باید مقاصد و سياستهاي كلي كيفي شركت را معمولا در يك صفحه به نام خط مشی کیفیت به تمام پرسنل خود اعلام نماید،با توجه به خط مشی کیفیت که قبلا تهیه شده می بایست اهداف کیفی سازمان باید برای …

چند نکته در مورد استادارد ایزو

چند نکته در مورد استادارد ایزو نتایج ممیزی ها نتایج ممیزی ها می تواند اطلاعات مفیدی را برای قضاوت درباره اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت فراهم نماید. هدف از انجام ممیزی ها به شرح زیر است: -تصدیق اجرای سیستم مدیریت کیفیت مطابق طرح ریزی انجام گرفته. -تصدیق انطباق سیستم مدیریت …

تشریح بند تصديق محصول خريداري شده در متن ایزو 9001

تشریح بند تصديق محصول خريداري شده در متن ایزو 9001     تشریح بند_7_4_3 – تصديق محصول خريداري شده در ادامه مشخصه فنی بیان می دارد که هرگاه سازمان یا مشتری آن قصد داشته باشد که تصدیق را در محل تأمین کننده انجام دهد سازمان باید ترتیبات تصدیق مورد نظر …