نکات مدیریتی

نکات مدیریتی     تبدیل شدن به رهبری ایده‌آل یکی از تمرین‌های واضح برای تبدیل شدن به رهبری ایده‌آل، اتخاذ تصمیمات قاطع است. مهم نیست این تصمیمات در چه حوزه‌ای باشد، فقط باید روی آن‌ها جدیت کامل داشته و برای اجرایشان قاطع باشید. همیشه پیش از تصمیم‌گیری به‌خوبی تفکر کنید …

مخالفت کن اما متعهد باش

مخالفت کن اما متعهد باش     یک اصل مدیریتی است که می گوید:”مخالفت کن اما متعهد باش” به این معنی که طی پروسه تصمیم گیری تا قبل از نهایی شدن آن، افراد حق مخالفت دارند اما به محض نهایی شدن تصمیم، همه باید به آن متعهد باشند چرا که …