هوش سازمانی

هوش سازمانی چیست؟ هوش سازمانی چیست؟ با ما همراه باشید: ←هوش سازمانی ترکیبی از تمام مهارت‌های مورد نیاز و استفاده شده توسط سازمان است،این مهارت‌ها هستند که به تغییرات منتهی می‌شوند،در عمل و عکس‌العمل سریع می‌شوند، انعطاف‌پذیر و راحت بودن را شامل می‌شوند، قادر به استفاده از تخیل هستند،استفاده از …